Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. prijal v stredu 22.januára 2014 vzácnu návštevu -

prof. Ing. Jána Melichera, PhD.. Jubilantovi, čerstvému osemdesiatnikovi rektor poďakoval za celoživotnú prácu na Katedre geodetických základov na Stavebnej fakulte STU v Bratislave - a odovzdal mu

Plaketu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za celoživotné dielo, najmä za mimoriadne výsledky v pedagogickej práci a za zásluhy o rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.