Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. prijal v stredu 18.apríla 2012 vzácnu návštevu

prof. Ing. Júliusa Šoltésza, PhD.

Jubilantovi, čerstvému deväťdesiatnikovi rektor poďakoval

za celoživotnú, štyridsaťročnú  prácu na Stavebnej fakulte, kde zastával okrem iných aj významnú funkciu prodekana pre vedu a výskum, ako aj funkciu vedúceho katedry hydromeliorácií a iné významné posty - a odovzdal mu

Medailu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za celoživotné dielo, najmä za mimoriadne výsledky v pedagogickej práci a za zásluhy o rozvoj Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.