Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. prijal v uplynulý piatok 5. apríla 2019 vzácnu návštevu, Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Kollára, DrSc. Jubilantovi, čerstvému deväťdesiatnikovi poďakoval za celoživotnú prácu na Katedre stavebnej mechaniky SvF. Pri tejto príležitosti mu dekan odovzdal medailu „80 rokov vzdelávania v stavebníctve a geodézii“ spolu s Pamätným listom za dlhodobý prínos a podporu vzdelávania na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka

Srdečne blahoželáme!