Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nadácia Volvo Environment Prize vyzýva univerzity, výskumné inštitúcie, výskumníkov, technikov a ďalších, aby podávali nominácie na ocenenie Volvo Environment Prize.

Záber disciplín a aktivít, do ktorých môžu byt nominácie zaslane, je veľmi široký. Práca nominovaných by sa mala zakladať na vedeckých základoch.

Nominácie musia jasne popísať a vysvetliť dosiahnuté výsledky nominanta a ich dôležitosť.

Nominácie je možné podávať do 15. 11. 2009 na formulári, ktorý nájdete na stránke www.environment-prize.com. Je to príležitosť pre našich výskumníkov ukázať sa, že sú dobrí!