Prejsť na obsah
Dianie na SvF
IPR Helpdesk , ktorý sa zaoberá otázkami duševného vlastníctva v 7. RP, a tiež odpovedá na otázky konzorcií a jednotlivcov v tomto odbore, predstavil ďalšie dva dokumenty zhŕňajúce otázky duševného vlastníctva vo vzťahu k 7. RP.

Jedná sa o: „Issues of confidentiality under FP7“ a „Jurisdiction in disputes related to interantional contracts for the licencsing of IP rights“. Oba dokumenty predstavujú jasné a stručné zhrnutie danej témy.