Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Apríl:

22. - 25. apríl,
Sprievodný seminár I.,
Výstava DOM EXPO 2010, Areál Agrokomplexu Nitra,
doc. Ing O. Lulkovičová, PhD.

13. apríl,
Variácie cyklistickej dopravy (seminár PIARC - SG3), Katedra DOS, SvF STU v Bratislave,
prof. Ing. B. Bezák, PhD.

Apríl/Máj,
Plánovanie ekologických sídlisk 2010 (vedecké kolokvium a výstava), katedra DOS, Svf STU v Bratislave,
Ing. P. Rakšanyi, PhD.
Konštrukcie pozemných stavieb - Budovy na bývanie,
DOM EXPO NITRA 2010, Nitra
doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.

 

Máj:

11. - 14. máj,
Globálne družicové navigačné systémy v geodézii a katastri (kurz), Stavebná fakulta STU v Bratislave,
prof. Ing. J. Hefty, PhD.

19. máj,
Prednáškové popoludnia na Katedre GTE SvF, Stavebná fakulta STU v Bratislave (B 202, resp. B0-02),
Katedra GTE SvF

19. - 23. máj,
Advanced water supply and wastewater treatment: a road to safer society and environment, Ukraine, Lvov,
Katedra ZEI, Ing. I. Mahríková
IMI International Nitra (firemné dni), Košice, B. Bystrica, Bratislava,
prof. Ing. D. Petráš, PhD.
Projekt ROSEMAN (seminár) - Výsledky analýz bezpečnosti, Viedeň, KfV,
Ing. P. Rakšanyi, PhD.
Znovupoužitie materiálov na stavebné účely (medzinár. konferencia), Vysoké Tatry,
doc. Ing. K. Grünner, PhD.

 

Jún:

2. - 3. jún,
Dopravno - inžinierske dni, (medzinár. konferencia - SCS/CSS), Mikulov,
prof. Ing. B. Bezák, PhD.

2. - 4. jún,
14. Európska Dunajská Geotechnická Konferencia, Stavebná fakulta STU v Bratislave,
prof. P. Turček, PhD.

9. - 10. jún,
Vetranie a klimatizácia 2010 (medzinár. konferencia),
Ing. P. Leimberger

9. jún,
Zber dát a kalibrácia modelu VKM (seminár), Katedra DOS, SvF STU v Bratislave, MDPaT, Bratislava,
Ing. M. Ondrovič, PhD., Ing. M. Neumanová
Nové technické predpisy pre cestné stavebné materiály a technológie (seminár), Bratislava,
doc. Ing. K. Bačová, PhD., Ing. A. Zuzulová, PhD., Ing. P.Gábor, PhD.
TOP 2010 - Technika ochrany prostredia (medzinár. konferencia), Častá - Papiernička,
doc. Ing. K. Grünner, PhD.
Konferencia VODA, Katedra ZEI, SvF STU v Bratislave
prof. Ing. J. Kriš, PhD., RNDr. I. Škultétyová, PhD.

 

Júl:

August:

September:

16. - 17. september,
Konferencia MOBILITA 10, B-001, SvF STU v Bratislave,
prof. Ing. B. Bezák, PhD.

18. september,
Prednáškové popoludnia na Katedre GTE SvF, Stavebná fakulta STU v Bratislave (B 202, resp. B0-02),
Katedra GTE SvF
Facility Management 2010 (medzinár. konferencia), Bratislava,
prof. Ing. D. Petráš, PhD., doc. Ing. V. Somorová, PhD.

22. september,
Súťaž Zlatá AQUA 10, Trenčín,
Katedra ZEI, prof. Ing. J. Kriš, PhD., Ing. I. Mahríková

22.-24. september,
Výstava AQUA 10, Trenčín,
Katedra ZEI (spoluorganizátor), prof. Ing. J. Kriš, PhD.

23. september,
Konferencia AQUA 10, Trenčín,
Katedra ZEI, prof. Ing. J. Kriš, PhD., RNDr. I. Škultétyová, PhD.
BECEP - sekcia „ROSEMAN" (medzinár. konferencia), Vyhne,
Ing. P. Rakšanyi, PhD.

 

Október:

14.-15. október,
SANHYGA 2010 (15. medzinár. konferencia), Piešťany,
prof. Ing J. Valášek, PhD.

20. október,
Budovy a prostredie, FAST Brno a SvF STU v Bratislave, Brno,
doc. Ing. Miloš Kalousek, PhD., prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.

21. - 22. október,
Medzinárodná vedecká konferencia "New Trends in Statics and Dynamics of Buildings" (8. ročník), Bratislava,
Katedra stavebnej mechaniky SvF STU v Bratislave, doc. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Výstava TZB 2010,
Odborný seminár I., (sprievodný seminár), Incheba, Bratislava,
doc. Ing O. Lulkovičová, PhD.
Výstava TZB 2010, Odborný seminár II., Incheba, Bratislava,
Ing. M. Kurčová
Matematika, geometria a ich aplikácie, Učebno-výcvikové zariadenie Stavebnej fakulty STU, Kočovce,
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie, SvF, RNDr. M. Vajsáblová, PhD.
Výstava TZB 2010, Odborný seminár III., Incheba, Bratislava,
Ing. B. Füri, PhD.
Valné zhromaždenie SSTP,Bratislava,
prof. Ing. D. Petráš, PhD.
Výmenníky tepla a odovzdávacie stanice tepla (seminár),Bratislava,
doc. Ing. J. Takács, PhD.
Družicové technológie a súčasná geodézia (seminár),Stavebná fakulta STU v Bratislave,
prof. Ing. J. Hefty, PhD.

október - december,
Postgraduálny kurz Geotechnika,
Stavebná fakulta STU v Bratislave, semin. miest. B 202,
prof. Ing. F. Baliak, PhD., prof. Ing. P. Turček, PhD.

 

November:

18. november,
Prednáškové popoludnia na Katedre GTE SvF,
Stavebná fakulta STU v Bratislave (B 202, resp. B0-02),
Katedra GTE SvF

18. - 19. november,
Hospodárenie s vozovkami a projekty PPP (XV. Seminár I.P),Bratislava,
doc. Ing. K. Bačová, PhD., prof. Ing. I. Gschwendt, DrSc.

29. november - 1. december,
VODOVODY, KANALIZÁCIE, ODPADY - MALÉ VODNÉ DIELA -ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (konferencia), SvF STU v Bratislve,
Katedra ZEI (spoluorganizátor), prof. Ing. J. Kriš, PhD., RNDr. I. Škultétyová, PhD.
Zabezpečovanie kvality v cestnom staviteľstve (postgraduálny kurz), SvF STU v Bratislave,
doc. Ing. K. Grünner, PhD.
42. konferencia vodohospodárov v priemysle, pravdepodobne Liptovský Ján,
Katedra ZEI, Ing. V. Dubová, PhD.
Betonárske dni 2010,SvF STU v Bratislave,
Katedra BKM, prof. Ing. J. Bilčík, PhD.
Strechy 2010,Bratislava,
prof. Ing. J. Oláh, PhD.

 

December:

Vnútorná klíma budov 2010 (medzinár. konferencia), Vysoké Tatry,
prof. Ing. D. Petráš, PhD.