Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 22. júna 2017 predpoludním v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave sa uskutočnil 3. ročník slávnostného udeľovania odmien spoločnosti STRABAG za najlepšie diplomové práce 2016/17, vypracované na piatich katedrách tejto fakulty: betónových konštrukcií a mostov, geotechniky, technológie stavieb, kovových a drevených konštrukcií,  technických zariadení budov.  Zároveň spoločnosť STRABAG ocenila aj najúspešnejšiu diplomovú prácu v rámci Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na fakulte. Za prítomnosti hostiteľa, dekana fakulty prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD., PhDr. Tomáša Moca, vedúceho obchodného oddelenia STRABAG a Ing. Petry Frisovej, z odd. ľudských zdrojov a personalistiky STRABAG, symbolický šek s finančnou odmenou každému  z úspešných autorov víťazných diplomových prác odovzdal zástupca spoločnosti STRABAG riaditeľ oblasti CF Ing. Karol Chripko. V neformálnej diskusii zarezonovali najmä dve v súčasnosti azda najhorúcejšie témy: zadávanie tém diplomových prác z praxe a skĺbenie univerzitného vzdelávania s potrebami praxe.  Je potešiteľné, že v prednesených postrehoch a názoroch sa objavili aj také námety, ktoré bude možné čo najskôr aj prakticky uplatniť.

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka 

Najlepšie diplomové práce ocenené odmenou STRABAG:

 • Katedra betónových konštrukcií a mostov:
  • Autor: Bc. Jozef Babuliak
  • Názov: Obchodné centrum – Montovaná železobetónová konštrukcia
  • Vedúci DP: Ing. Róbert Sonnenschein, PhD.
 • Katedra technológie stavieb:
  • Autor: Bc. Peter Oravec
  • Názov: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu „Polyfunkčný objekt BELVEDER Banská Bystrica“
  • Vedúci DP: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
 • Katedra kovových a drevených konštrukcií:
  • Autor: Bc. Pavol Stacho
  • Názov: Lávka s drevenou nosnou konštrukciou
  • Vedúci DP: doc. Ing. Kristián Sógel, PhD.

 

Najúspešnejšia diplomová práca ŠVOČ ocenená odmenou STRABAG:

 • Autori: Bc. Dagmar Lániová, Bc. Radovan Švachula, Bc. Miroslav Štech
 • Názov: Pôsobenie nosníkov vystužených oceľovou a kompozitnou výstužou