Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave 28. júna 2016 popoludní sa uskutočnil 2. ročník slávnostného udeľovania odmien spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. za najlepšie diplomové práce v akademickom roku 2015/16 vypracované na troch katedrách tejto fakulty: katedre betónových konštrukcií a mostov, katedre geotechniky a katedre technológie stavieb. Okrem autorov úspešných diplomových prác sa tohto komorného podujatia zúčastnili ako vedúci diplomových prác tak aj zástupcovia príslušných katedier.  Za prítomnosti dekana Stavebnej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.  finančnú odmenu 600 € každému  z troch úspešných študentov – autorov víťazných diplomových prác - odovzdal zástupca spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Ing. Jozef Miček. Po krátkej prezentácii odmenených diplomových prác v neformálnej výmene názorov medzi odborníkmi z praxe, univerzitnými pedagógmi a čerstvými absolventmi fakulty zazneli pozoruhodné a podnetné myšlienky a impulzy.

Odmenené diplomové práce:

Katedra geotechniky:

  • Autor: Bc. Zuzana Gallusová
  • Názov: Stabilizácia zosuvného územia ohrozujúceho železničnú trať

Katedra betónových konštrukcií a mostov:

  • Autor: Bc. Peter Liptai
  • Názov: Rotačne symetrický kalojem vajcovitého tvaru z predpätého betónu

Katedra technológie stavieb:

  • Autor: Bc. Juraj Gajdoš
  • Názov: Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu

”bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka

”Bodka ”Bodka ”Bodka ”Bodka