Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Osobné odovzdanie ocenení úspešným absolventom – oneskorené, ale o to srdečnejšie!

Niekoľko organizácií každoročne oceňuje našich najlepších absolventov inžinierskeho štúdia. Už druhý rok po sebe sme tieto ocenenia nemohli z dôvodu pandémie odovzdať na slávnostnej promócii. Preto sme sa rozhodli, po dlhšej dobe, pozvať na krátke posedenie niekoľko ocenených absolventov, ktorí sú teraz už našimi kolegami na doktorandskom štúdiu.

Ocenenie si osobne prevzali absolventi:

  • Ing. Ján Pecka (Cena Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky),
  • Ing. Veronika Mučková (Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov),
  • Ing. Jaroslav Prokop (Cena predsedu regionálneho združenia  Slovenskej komory stavebných inžinierov),
  • Ing. Laura Pénzešová (Cena Úradu geodézie, kartografie a katastra SR).

Ocenený absolvent, ktorý si vzhľadom na pracovné povinnosti prevezme cenu dodatočne:

  • Ing. Dominik Suhrada (Cena Ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky).

   

   

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v doktorandskom štúdiu a v zamestnaní!

Vedenie SvF STU

Foto: Andrej Bisták