Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách v aktuálnom ročníku, štyri fakulty z troch technických univerzít na Slovensku zaslali do súťaže celkovo 14 diplomových prác, z toho 6 prác zaslala naša fakulta. Práce z oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb posudzovala a o oceneniach rozhodovala odborná porota, ktorá udelila Inžiniersku cenu 2019, tri Čestné uznania a ako novinku ďalšie ocenenie - Cenu poroty.

    

    

   

Ocenenia:

Inžinierska cena 2019

Názov: Dream Tower Praha Nové Butovice 

Autor: Ing. Michal Bakočka

Vedúci práce: hosť. prof. Ing. arch. Juraj Hermann

Škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta

Sekcia: Pozemné stavby

 

Čestné uznania (bez udania poradia)

Názov: Futbal TATRAN aréna v Prešove – Hlavná tribúna

Autor: Ing. Tibor Sovík

Vedúci práce: Ing. Patrik Kotula, PhD.

Škola: ŽU Žilina, Stavebná fakulta

Sekcia: Pozemné stavby

 

Názov: Budova pre kultúru

Autor: Ing. Martin Novysedlák

Vedúci práce: doc. Ing. Anna Sedláková, PhD.

Univerzita: TU Košice, Stavebná fakulta

Sekcia: Pozemné stavby

 

Názov: Možnosti odľahčenia povodňových prietokov na dolnej Ondave

Autor: Ing. Jakub Mydla

Vedúci práce: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

Škola: STU Bratislava, Stavebná fakulta

Sekcia: Inžinierske stavby

 

Cena poroty

Názov:  Inteligentná elektroinštalácia rodinného domu riadená PC Raspberry Pi

Autor: Ing. Lukáš Biróczi

Vedúci práce: Ing. Peter Janiga, PhD.

Škola: STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Sekcia: Pozemné stavby

 

Z rozhodnutia poroty máme neskrývanú radosť a našim držiteľom ocenení srdečne blahoželáme! 

Text: Jozef Urbánek, foto: Združenie ABF Slovakia