Prejsť na obsah
Dianie na SvF

V 6. týždni zimného semestra, konkrétne v dňoch od 26.10.2020 do 30.10.2020 bude pre študentov 2. ročníka inžinierskeho študijného programu Technické zariadenia budov prebiehať ON-LINE výučba zaujímavého a v dnešnej dobe potrebného predmetu OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE.

V minulých rokoch prebiehala výučba tohto predmetu týždenným sústredením študentov v príjemnom prostredí učebno-rekreačného zariadenia v Kočovciach. Študenti si takýto typ výučby pochvaľovali a tešili sa naň. Súčasná epidemiologická situácia nám bohužiaľ tento rok neumožňuje viesť výučbu štandardne, preto sa bude tento predmet po prvýkrát vyučovať ON-LINE formou.

Fundovaní pedagógovia Katedry TZB sú pripravení aj na ON-LINE výučbu a pre svojich študentov si pripravili zaujímavé prednášky a cvičenia, počas ktorých ich oboznámia s rôznymi druhmi obnoviteľných zdrojov energií.

Pondelok bude venovaný solárnej energii, ktorej sa venuje výskumný pracovník Ing. Lukáš Skalík, PhD. Prednášku spestrí svojím odborným výkladom aj odborník z praxe Ing. Peter Kuliaček zo spoločnosti Viessmann s.r.o.

Utorok bude prebiehať pod vedením popredného odborníka v oblasti geotermálnej energie prof. Ing. Jána Takácsa, PhD. a cvičenia bude viesť jeho doktorandka Ing. Anna Predajnianska.

V stredu sa od doc. Ing. Michala Masaryka, PhD., ktorý pôsobí interne na Ústave energetických strojov a zariadení Strojníckej fakulty a externe na Katedre technických zariadení budov Stavebnej fakulty, študenti dozvedia najnovšie informácie o tepelných čerpadlách. Cvičenia bude viesť interná doktorandka Katedry TZB Ing. Martina Mudrá.

Štvrtkové prednášky povedie skúsená odborníčka na biomasu Ing. Kamila Víchová, PhD. Cvičenia prebehnú pod taktovkou kvalitných pedagógov Katedry TZB doc. Ing. Daniely Koudelkovej, PhD. a prof. Ing. Jána Takácsa, PhD.

Piatok zavŕšia študenti prezentáciou svojich prác, na ktorých budú pracovať počas celého týždňa.

Na výučbu bude formou hospitácií dohliadať vedúci katedry a garant študijného programu Technické zariadenia budov prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.

Pri súčasných celosvetových environmentálnych problémoch ľudstva má vývoj a aplikácia obnoviteľných zdrojov energií obrovský zmysel. Pevne veríme, že študenti si získané poznatky osvoja a budú ich aplikovať v ich budúcej inžinierskej praxi.

Text: prof. Ing. Ján Takács, PhD., garant predmetu Obnoviteľné zdroje energie,
Ing. Martina Mudrá, doktorandka Katedry technických zariadení budov SvF