Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Výmena okien v Aule akademika Bellu (B 101)

Začiatkom decembra sa na Stavebnej fakulte konala prostredníctvom platformy Microsoft Teams zaujímavá online exkurzia pod názvom Obnova fasády bloku B. Bola určená hlavne študentom, budúcim staviteľom, ktorí cez obrazovku svojho počítača mohli nahliadnuť a zároveň sledovať ako pokračujú rekonštrukčné práce obvodového plášťa – na ich fakulte. Online exkurzia svojou témou zaujala aj širokú verejnosť a médiá, ktoré v utorok 15.12.2020 odvysielali na rozhlasovej stanici Rádio Regina Západ RTVS krátky rozhovor redaktorky Márie Babinskej s prodekanom pre rozvoj fakulty Petrom Kyrinovičom:

Zvuková nahrávka v archíve RTVS

 

Je dôležité spomenúť, že samotná exkurzia prebehla aj za aktívnej účasti CEO realizačnej spoločnosti INGSTEEL, spol. s r. o., ktorú zastupoval generálny riaditeľ Ing. Ivan Bezák, PhD. Vzájomná kooperácia a profesionalita zúčastnených strán je viditeľná v procese doterajšej realizácie už na prvý pohľad. Je pozitívnym príkladom aj pre mladých, budúcich inžinierov.

   

 

Text: Mgr. Valéria Kocianová, foto: Mgr. Valéria Kocianová, Ing. Andrej Bisták, PhD.