Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Už tretíkrát sa dňa 16.11.2021 na (virtuálnej) pôde Stavebnej fakulty konala oslava medzinárodného dňa geografických informačných systémov (GIS) pod názvom GIS Day na SvF, ktorú spoločne zorganizovali Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky a Katedra vodného hospodárstva krajiny. Cieľom tohto podujatia je sprostredkovať novinky zo sveta GIS, dozvedieť sa zaujímavosti, tipy a triky z praxe, ako aj vzájomne sa motivovať a inšpirovať k používaniu GIS v našej bežnej práci, štúdiu či výskume. Podujatie aj tento rok prebehlo online na platforme MS Teams. Dosahovali sme približne 80 pripojených divákov, medzi ktorými boli nielen študenti a študentky VŠ, ale aj naši absolventi a ľudia z praxe.

Geografické informačné systémy nám umožňujú efektívne pracovať s priestorovými dátami - či už ide o ich zobrazovanie, vytváranie, upravovanie a prepájanie alebo o pokročilé analýzy. Šírka možností ich uplatnenia sa ukázala aj v rozmanitosti prednášok a workshopov na GIS day na SvF.

Podujatie aj tento rok moderovala Milica Aleksić (KVHK), ktorá v úvodnom slove zhrnula prvý rok existencie slovenskej používateľskej skupiny QGIS.sk. Jej vznik ohlásila Jana Michalková (Prešovská univerzita v Prešove) na minuloročnom GIS day na SvF s cieľom spojiť používateľov otvoreného a bezplatného softvéru QGIS, aby mohli diskutovať, vzájomne si radiť či zdieľať svoje skúsenosti. Ak by ste sa chceli zapojiť aj vy, pridajte sa do skupiny QGIS Slovensko na Facebooku!

V prvom príspevku predstavil Miloslav Michalko (Prešovská univerzita v Prešove) stále sa formujúcu open GIS komunitu na východe Slovenska budovanú vďaka širokému spektru otvorených GIS nástrojov a jej doterajšie aktivity.

Miloslav Michalko

Nasledovala “mierne rozmarná GIS analýza” Dušana Kočického (Esprit s.r.o.), ktorý pomocou hydrologických analýz v GIS a vhodne umiestnenej priehrady namodeloval spôsob, akým by Slovensko získalo prístup k moru.

Dušan Kočický

Tento rok sme na GIS day na SvF privítali aj zahraničného hosťa. Bol ním Tailin Li (České vysoké učení technické v Praze) a vo svojom príspevku v angličtine sa venoval téme využitia GIS pri skúmaní pôdnej vlhkosti v teréne.

Tailin Li

Prednáškový blok zakončili Juraj Beták a Tomáš Sasko (Solargis s.r.o.) s príspevkom o geodátach a službách pre podporu výroby solárnej elektriny, v rámci ktorého sme nazreli do komplexnej problematiky modelovania solárnej radiácie, práce s meteorologickými a environmentálnymi dátami či simulácií výroby elektriny z fotovoltaiky.

Juraj Beták a Tomáš Sasko

Po prednáškach nasledoval blok praktických workshopov. Martin Dobiaš (Lutra Consulting) predstavil zber dát pomocou mobilnej aplikácie Input, ktorá funguje na platforme QGIS. Pracovný projekt vytvorený v QGIS-e je tak možné využiť pri mobilnom zbere dát v teréne a nazbierané dáta následne stiahnuť naspäť do QGIS-u a ďalej s nimi pracovať.

Martin Dobiaš

Tibor Lieskovský (KGGI) si pripravil workshop o rastrových dátach. Zameral sa na malé aj veľké problémy, s ktorými sa pri práci s rastrami často stretnú začiatočníci aj pokročilí užívatelia GIS: spájanie, orezávanie, opravovanie, editovanie rastrov, “NoData” hodnoty, subpixlové posuny pri heterogénnych dátach, až po ich optimalizáciu a komprimáciu.

Tibor Lieskovský

Ak ste sa k našej oslave medzinárodného dňa GIS nestihli pripojiť naživo alebo by ste si chceli niektorú prednášku pozrieť znovu, môžete sa k nim vrátiť na YouTube Stavebnej fakulty

Aj tento rok bolo možné v rámci GIS day na SvF získať 5 ročných licencií na softvér ArcGIS od spoločnosti ESRI, ku ktorým Stavebná fakulta STU pridala aj ďalšie darčekové predmety. Záujemci sa mohli buď zúčastniť súťaže so svojou fotografiou a komentárom o tom, ako využívajú GIS, alebo vyplniť formulár so spätnou väzbou k nášmu podujatiu. Veríme, že všetci ocenení sa svojim cenám potešili a budú ich s radosťou využívať.

Odovzdávanie cien prebehlo naživo aj na diaľku

Odovzdávanie cien prebehlo naživo aj na diaľku

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili oslavy dňa geografických informačných systémov ako diváci, prednášajúci alebo organizátori. Dúfame, že sa s vami stretneme aj budúci rok!

Organizačný tím GIS day na SvF:

Milica Aleksić (KVHK)
Alexandra Bucha Rášová (KGGI)
Michaela Danáčová (KVHK)
Radoslav Choleva (KGDE)
Tibor Lieskovský (KGGI)

Organizačný tím GIS day na SvF

Organizačný tím GIS day na SvF, zľava doprava: Michaela Danáčová (KVHK), Tibor Lieskovský (KGGI), Milica Aleksić (KVHK), Alexandra Bucha Rášová (KGGI) a časť prednášajúcich: Tomáš Sasko (Solargis), Martin Dobiaš (Lutra Consulting), Juraj Beták (Solargis)