Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Aj tento rok sa na Stavebnej fakulte (SvF) STU oslavoval Medzinárodný deň geografických informačných systémov, GIS day, a to v stredu 18.11.2020. Organizácie sa podobne, ako minulý rok, zhostili Katedra vodného hospodárstva krajiny SvF (Milica Aleksić, Michaela Danáčová) a Katedra geodetických základov SvF (Tibor Lieskovský, Alexandra Rášová). Našim cieľom bolo priblížiť poslucháčom geografické informačné systémy a rôznorodé možnosti ich využitia v praktických aj vedeckých aplikáciách.

Hoci sme sa po minuloročnom úspechu a naplnenej seminárnej miestnosti tešili na osobné stretnutie, museli sme oslavu presunúť do online prostredia. Nakoniec sa zo zdanlivého obmedzenia stala výhoda, keďže sme mohli naše pozvanie rozšíriť aj pre záujemcov mimo Bratislavy. A oplatilo sa! Naše živé vysielanie si zapli aj v Nitre, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Lučenci, Žiline, Prešove či Košiciach. Dostali sme sa dokonca aj za hranice Slovenska a to nielen do susedného Česka, ale dokonca až do Srbska a Škótska. Presné počty účastníkov nepoznáme kvôli možnosti anonymného prihlásenia, avšak naše živé vysielanie naraz sledovalo najviac 130 ľudí – jednotlivých divákov preto bude ešte o niečo viac. A kto nás sledoval? Pri príprave podujatia sme mysleli najmä na študentov a študentky, v ktorých sme chceli vzbudiť záujem o geografické informačné systémy. „GIS day na SvF“ však okrem študentov zaujal aj stredoškolských a vysokoškolských pedagógov, ako aj ľudí z praxe pôsobiacich v rôznych firmách a organizáciách. Tento záujem, ako aj ich pozitívne hodnotenie celého podujatia, nás veľmi teší a inšpiruje.

Program bol aj tento rok naplnený zaujímavými prednáškami od odborníkov z rôznych aplikačných oblastí. Sprevádzala nás ním Milica Aleksić (KVHK STU) a občas sme začuli aj hlas „z réžie“ Radoslava Cholevu (KGDE STU), ktorému veľmi ďakujeme za technickú podporu a pomoc s prípravou podujatia. Po úvodnom slove Milice Aleksić sme si vypočuli príspevok Tomáša Dekana (Geografický a kartografický ústav Bratislava) o aktuálnych činnostiach pri správe referenčných údajov pre GIS v rezorte Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Po ňom dostal slovo Juraj Lieskovský (Ústav krajinnej ekológie SAV) s príspevkom „GIS analýzy zmien krajiny: od popisnej štatistiky po machine learning“ o skúmaní fenoménu opúšťania poľnohospodárskej krajiny. Martina Dobiaša (Lutra Consulting) sme na našom GIS dni privítali už po druhýkrát. Tento rok nám poodhalil zákulisie projektu QGIS a porozprával o tom, ako sa vyvíja a ako funguje softvér, ktorý je zadarmo. Na jeho príspevok nadviazala Jana Michalková (Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky, Prešovská univerzita v Prešove) a oznámila vytvorenie skupiny používateľov QGIS Slovensko. Jej cieľom, ku ktorému sa s potešením pridávame, je vybudovať komunitu používateľov tohto otvoreného softvéru. Môžete sa k nám pridať vyplnením formulára na stránke https://qgis.sk/ alebo na facebooku.

Juraj Lieskovský - GIS analýzy zmien krajiny: od popisnej štatistiky po machine learning

Juraj Lieskovský - GIS analýzy zmien krajiny: od popisnej štatistiky po machine learning

Druhý blok prezentácií otvoril Martin Mišík (DHI Slovensko) príspevkom o využití nástrojov GIS na prípravu podkladov pre manažment povodňového rizika. Peter Piesecký a Miloslav Ofúkaný (AMAVET klub č. 962)  predstavili zaujímavé projekty Missing Maps Slovakia a GISkola. Maphatony zamerané na tvorbu máp pre potreby humanitárnych organizácií prebiehajú momentálne online. Zapojiť sa teda môže naozaj každý. Projekt GISkola, ktorý zastrešuje klub AMAVET č. 962 má byť sériou pravidelných neformálnych stretnutí „gisákov“. Budeme sa tešiť, keď nám bude opäť umožnené stretnúť sa osobne.

Novinkou na „GIS day na SvF“ bol blok workshopov, ktorý sa stretol s veľmi pozitívnou reakciou. Workshop Martina Marettu (Esprit) bol zameraný na spracovanie optických satelitných snímok misie Sentinel-2 v prostredí GIS. Tibor Lieskovský (KGZA STU) si pripravil workshop „Pohrajme sa s lidarom“, v ktorom ukázal jednoduché postupy, ako pracovať s lidarovými dátami, ktoré na Slovensku bezodplatne poskytuje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. V treťom príspevku, venovanému spracovaniu a zdieľaniu údajov z diaľkového prieskumu Zeme, sa našim poslucháčom najprv prihovoril Vladimír Stromček (EMIS s.r.o., Trnava) a následne jeho kolega Miroslav Hrćan predviedol praktickú ukážku publikovania dát na internete.

Martin Maretta - workshop - Spracovanie optických satelitných snímok misie Sentinel-2 v prostredí GIS

Martin Maretta - workshop - Spracovanie optických satelitných snímok misie Sentinel-2 v prostredí GIS

Tibor Lieskovský - workshop Pohrajme sa s lidarom

Tibor Lieskovský - workshop Pohrajme sa s lidarom

Celý program sme nahrávali na video. Po zostrihaní a spracovaní jednotlivých príspevkov, za ktoré ďakujeme Marekovi Mrváňovi (firemneVideo.sk), budú uverejnené na Youtube kanáli Stavebnej fakulty. Dostanú sa tak k nim jednak tí, ktorí prednášky a workshopy nemohli sledovať online, ale aj tí, ktorí sa k nim budú chcieť vrátiť, vypočuť si ich znovu alebo si preklikať workshopy krok po kroku.

Aktualizácia 14.12.2020: Videá z GIS day už nájdete na YouTube kanáli SvF.

Ďakujeme všetkým, ktorí GIS day oslávili spolu s nami. Tešíme sa na Vás zase o rok!

Text, foto: Ing. Alexandra Rášová, PhD., Katedra geodetických základov SvF