Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SvF STU) ponúka učiteľom a žiakom stredných škôl (odborných, aj gymnázií) aj v druhom polroku školského roku 2021/2022 odborné prednášky vysokoškolských pedagógov SvF STU na rôzne zaujímavé témy z oblasti stavebníctva.

Prednášky sa budú konať vo vybrané piatky počas druhého polroku v školskom roku 2021/2022. Ponúkame rozsah prednášky v trvaní 1 vyučovacej hodiny (45 minút). K vybraným prednáškam, vo vybrané dni, bude k dispozícii aj prezentácia o Stavebnej fakulte STU s možnosťou diskusie so študentom VŠ (možnosť kladenia otázok prostredníctvom platformy sli.do). Zvoliť si môžete ľubovoľný počet odborných prednášok, jednu, dve alebo aj všetky. Odborné prednášky a diskusie si môžete nakombinovať podľa vlastných preferencií.

Študenti stredných škôl majú jedinečnú príležitosť vypočuť si vynikajúcich odborníkov vo svojej oblasti a dozvedieť sa mnohé pútavé informácie zo sveta stavebného priemyslu. Navrhovanie budov v 3D a virtuálnej realite, revitalizácie vodných tokov, viacpodlažné drevené stavby spolu s ďalšími prednáškami sú len malou ukážkou z našej rôznorodej ponuky, kde si to “svoje” môže nájsť každý budúci “stavár”. 

Prednášky budú prebiehať výlučne online formou. Začíname už 18. marca 2022.

Zoznam odborných prednášok:

· 18. 03. 2022, 08.00 h.: Električky ako efektívne systémy MHD v slovenských mestách, doc. Ing. Tibor Schlosser, CSc. + prezentácia o SvF STU a diskusia

· 25. 03. 2022, 09.00 h.: Dunaj - hlavná tepna Európy, prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

· 01. 04. 2022, 11.00 h.: Revitalizácia vodných tokov (Bratislavský dunajský park), doc. Ing. Andrej Škrinár, PhD. + prezentácia o SvF STU a diskusia

· 08. 04. 2022, 08.00 h.: Viacpodlažné drevené stavby, doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.

· 29. 04. 2022, 09.00 h.: BIM, virtuálna realita a 3D tlač pri návrhu budov, Ing. Lukáš Bosák, PhD. + prezentácia o SvF STU a diskusia

Vo vybrané dni k odbornej prednáške ponúkame aj 45 minútovú prezentáciu o Stavebnej fakulte spojenú s možnosťou diskusie či kladenia otázok. Počas prezentácie sa študenti stredných škôl môžu dozvedieť viac praktických informácií zo študentského vysokoškolského života. Predstavíme možnosti štúdia na SvF, jednotlivé študijné odbory, nové moderné technológie, spomenieme výhody štúdia na našej fakulte, možnosti uplatnenia po skončení VŠ a mnohé iné aktivity, ktoré obohacujú študentský vysokoškolský život na fakulte. Po prezentácii je priestor na otázky študentov stredných škôl prostredníctvom platformy sli.do.

  • 18. 03. 2022, 08.55 h.: prezentácia o SvF STU a diskusia
  • 01. 04. 2022, 12.00 h.: prezentácia o SvF STU a diskusia
  • 29. 04. 2022, 10.00 h.: prezentácia o SvF STU a diskusia

Prihláste sa na odborné prednášky a diskusiu. Vyplnenie formulára Vám zaberie len pár minút. Všetkým prihláseným, vždy začiatkom týždňa, v ktorom sa prednáška uskutoční, zašleme e-mail s potvrdením termínu konania, slido kódom na prístup k otázkam a s linkom na pripojenie sa na odbornú prednášku prostredníctvom platformy GoogleMeet.

 Text: Mgr. Zuzana Chalupová, OVV