Prejsť na obsah
Dianie na SvF

doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.S ľútosťou oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás dňa 9. novembra 2021 navždy opustil náš dlhoročný kolega a spolupracovník, doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.

Doc. Chandoga bol jedným z najvýznamnejších odborníkov v oblasti predpätých betónových konštrukcií a mostov na Slovensku a zároveň aj svetovo uznávanou osobnosťou. Svedčí o tom aj ocenenie, ktoré dostal v roku 2019 od najvýznamnejšieho svetového odborného spolku pre konštrukčný betón fib International, za jeho celoživotný prínos k rozvoju betónového staviteľstva (Honorary Life Member). Toto významné ocenenie sa udeľuje raz ročne, pričom získať ho môže v danom roku len jedna osoba spomedzi viacerých nominovaných odborníkov z celého sveta. Treba zdôrazniť, že ide o prvé ocenenie Slováka touto významnou celosvetovou organizáciou.

Charizma doc. Chandogu bola nezameniteľná, charakteristická najmä jeho spontánnym a vecným prejavom, ktorý v praxi viedol vždy k priamym aplikáciám výsledkov výskumu vo veľmi krátkom čase. Okrem výskumu, vývoja a projektov pre prax sa vždy zasadzoval aj za to, aby po nás, stavbároch, ostali nielen pekné diela, ale aby boli aj patrične zdokumentované v publikáciách, ako súčasť dedičstva pre ďalšie generácie. V rámci Slovenského národného komitétu fib, ktorý spoluzakladal a ktorého bol dlhoročným prezidentom, organizoval konferencie a odborné stretnutia, ktoré pomáhali v rozvoji mostárskej komunity na Slovensku. Na popísanie celej oblasti jeho pôsobenia a všetkých jeho diel, na ktorých sa spolupodieľal, by bolo potrebných veľmi veľa strán. Azda nie je na Slovensku jediný mostár, ktorý by ho nebol poznal a ktorý by sa niečo od neho priamo, alebo nepriamo, nenaučil. V mostnom staviteľstve i v našich srdciach zanechal významnú stopu a jeho odkaz tak bude žiť ďalej. My, čo sme ho poznali, na neho určite nezabudneme.

Venujme tichú spomienku nášmu priateľovi, kolegovi a učiteľovi.

Česť jeho pamiatke!

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 16.11. o 14:00 v bratislavskom krematóriu.

Kolektív pracovníkov Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU


Viac o profesijnom živote doc. Chandogu na webe fib

Rozhovor s doc. Chandogom, ktorý bol uverejnený po získaní významného svetového ocenenia v roku 2019