Prejsť na obsah
Dianie na SvF
  1. Poslucháči Stavebnej fakulty od školského roku 2007/2008, ktorí nemôžu zo zdravotných dôvodov absolvovať hodiny povinnej telesnej výchovy, musia túto skutočnosť dokladovať predpísaným tlačivom (Zaradenie do zdravotnej skupiny ). Iné tlačivo nebude prijaté.
  2. Ak žiada o oslobodenie od TV aktívny športovec alebo člen tanečného súboru, musí odovzdať na KTV potvrdenie príslušnej telovýchovnej jednoty alebo tanečného súboru o návšteve tréningov (koľkokrát týždenne a v akom rozsahu).
  3. Termín odovzdania tlačív a potvrdení je do troch týždňov od začiatku príslušného semestra na sekretariáte KTV SvF STU.
  4. Zápočet z telesnej výchovy bude udelený po ukončení  semestra na Katedre telesnej výchovy tajomníkom KTV. Termín zapisovania zápočtov bude vopred oznámený na výveskách Katedry telesnej výchovy.