Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Milé študentky, milí študenti,

prof. Stanislav Unčíkuž takmer tri týždne čelíme situácii, akú na svete nezažilo niekoľko posledných generácií. Rozsah opatrení, ktoré prijali nielen európske štáty, ale aj naša republika je bezprecedentný, ale taká je aj súčasná situácia. Sme si vedomí, že prijaté opatrenia sa môžu na prvý pohľad javiť ako drastické či príliš razantné, ale za súčasných okolností musíme mať na zreteli predovšetkým zdravie, a to nielen naše, ale predovšetkým Vaše a tiež Vašich blízkych.

V súvislosti s naším rozhodnutím o ponechaní pôvodného harmonogramu výučby z utorka 24.3. by som Vás chcel týmto spôsobom oboznámiť s najpodstatnejšími dôvodmi, ktoré nás k nemu viedli. V prvom rade si však dovoľujem všetkých Vás požiadať o porozumenie a zhovievavosť. Rozhodnutie, ktoré sme prijali, sme vo vedení fakulty dlho zvažovali. Rektor našej univerzity uložil dekanom fakúlt úlohu zabezpečiť úplnú výučbu dištančnou formou. V tejto súvislosti musíme pamätať na neľahkú, ale objektívnu skutočnosť, že k prezenčnej forme sa s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto akademickom roku už nevrátime a k riešeniu vzniknutej situácie musíme v tomto duchu aj pristupovať.

Po prvýkrát v 80-ročných dejinách Stavebnej fakulty, ale aj celej univerzity, celá výučba a skúšobné obdobie prebehnú dištančnou formou. Iste si viete predstaviť, aký problém predstavuje previesť kolos, akým naša fakulta je, takpovediac zo dňa na deň na „online“ prevádzku. Túto úlohu sa pokúšame spoločne s Vami zvládať, a to s minimálnymi predchádzajúcimi skúsenosťami. Je pochopiteľné, že v horizonte niekoľkých dní nie je zvládnuteľné doriešiť všetky detaily, tým viac, ak ide o krízovú, neplánovanú a navyše nepredvídateľnú situáciu. Môžem Vás však ubezpečiť, že spolu s mojimi kolegami robíme v týchto dňoch všetko preto, aby sme problémy vyriešili a akademický rok spolu s Vami úspešne ukončili.

Dištančná forma výučby predstavuje veľký problém. Na takúto situáciu nebol nikto pripravený a riešenia musíme hľadať takpovediac za pochodu. Narážame pritom na množstvo technických, ale aj personálnych problémov. Na druhej strane sme presvedčení, že Vy študenti dokážete túto situáciu zvládnuť. Sme si pritom vedomí, že nie všetko bude tak a na takej úrovni, ako sme zvyknutí. Táto situácia si bude vyžadovať nielen veľa úsilia zo strany učiteľov aj študentov, ale aj veľa vzájomného porozumenia a tolerancie.

Na základe prognóz, ktoré hovoria o vyvrcholení epidémie ochorenia COVID-19 v júni, rozhodli sme sa vo Vašom záujme umožniť Vám splniť si všetky študijné povinnosti v pôvodných termínoch a absolvovať skúšky prípadne aj skôr, aby ste mohli byť so svojimi rodinami, ak Vás budú vo väčšej miere potrebovať. V tejto súvislosti majme na pamäti i známy prípad Talianska, ktoré sa do ťažkej situácie dostalo práve z dôvodu ľahostajnosti ľudí, ktorí nebezpečenstvu nevenovali adekvátnu pozornosť a v dostatočnej miere neobmedzili skupinový kontakt.

Môžete mi veriť, že vo vedení fakulty pracujeme takmer nepretržite, aby sme zabezpečili každému z Vás pomoc pri zvládnutí tejto mimoriadnej, novej a pre všetkých veľmi ťažkej situácie. V najbližších dňoch dostanete podrobné inštrukcie k ďalšiemu priebehu letného semestra a s ním spojených dôležitých úkonov. V tejto chvíli si Vás dovoľujem požiadať a pripomenúť Vám, aby ste si náležite plnili svoje študijné povinnosti, komunikovali s vyučujúcimi a plnili všetky ich pokyny, ktoré elektronickou formou dostanete. Ak by aj napriek tomu nastala situácia, s ktorou si neviete rady, kontaktujte nás a s riešením Vášho problému Vám pomôžeme.

Spoločne to zvládneme.

S úctou

Stanislav Unčík, dekan fakulty