Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra telesnej výchovy SvF STU
oznamuje študentom, doktorandom a zamestnancom fakulty,
že v dňoch

21. 1. –  8. 2. 2013

majú k dispozícii pre vlastné pohybové aktivity telovýchovné objekty nasledovne:

PLAVÁREŇ       
9.00 – 13.00 hod. (pondelok – piatok)

POSILŇOVŇA  
10.00 – 12.00 hod. (pondelok – piatok)

TENIS                
10.00 – 12.00 hod. (utorok)
09.00 – 11.00 hod. (štvrtok)

Poznámka:
Študenti majú možnosť docvičenia zameškaných hodín!