Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Katedra telesnej výchovy SvF STU oznamuje študentom, doktorandom a zamestnancom fakulty, že v dňoch 28. 5. - 15. 6. 2012 majú k dispozícii pre vlastné pohybové aktivity telovýchovné objekty nasledovne:

PLAVÁREŇ 9.30 - 13.00 hod. (pondelok - piatok)

POSILŇOVŇA 9.00 - 11.00 hod. (pondelok - piatok)

Poznámka:
Študenti majú možnosť docvičenia zameškaných hodín!