Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 2.4.2014 o 11.00 hod. sa v zasadačke SvF STU v Bratislave, 1. posch., blok C, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Kataríny Tvrdej, PhD.,pracovníčky Katedry stavebnej mechaniky SvF STU v Bratislave.

 

Téma habilitačnej prednášky: Optimálny návrh nosných konštrukcií s nedeterministickým prístupom.

 

Názov habilitačnej práce: Nové aspekty v optimálnom návrhu nosných konštrukcií.