Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 19. 6. 2009 sa uskutočnia:

  • 8,30 hod. v knižnici Katedry stavebnej mechaniky SvF STU habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce doc. Ing. Juraja Králika, PhD., zamestnanca Katedry stavebnej mechaniky. Téma habilitačnej prednášky: Bezpečnosť a spoľahlivosť objektov JE z hľadiska seizmického ohrozenia lokality. Názov habilitačnej práce: Reliability Analysis of Structures Using Stochastic Finite Element Method.
  • o 10,00 hod. v zasadačke fakulty inauguračná prednáška doc. Ing. Norberta Jendželovského, PhD., zamestnanca Katedry stavebnej mechaniky, na tému Numerické metódy riešenia interakcie hornej stavby s podložím.