Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 5. 3. 2010 o 13,30 hod. sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Juraja Olbřímka, PhD., zamestnanca Katedry konštrukcií pozemných stavieb.

Téma habilitačnej prednášky: Výpočet času evakuácie osôb v budovách.

Názov habilitačnej práce: Aktuálne problémy protipožiarnej bezpečnosti dverí.