Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 25. 5. 2007 o 10,00 hod. sa v seminárnej miestnosti ESF, Radlinského 11, blok C, 2. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška Ing. Radomila Květona, PhD., ETIRS, s. r. o., na tému Numerická matematika v hydraulike povrchových vôd a obhajoba jeho habilitačnej práce Matematické modelovanie prúdenia vody v otvorených korytách