Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 19. 3. 2007 o 11,00 hod sa v knižnici Katedry stavebnej mechaniky uskutoční habilitačná prednáška Ing. Oľgy Ivánkovej, PhD., zamestnankyne Katedry stavebnej mechaniky, na tému Staticko-dynamická analýza ventilačného komína s priemerom 12,0m a výškou 150m a obhajoba jej habilitačnej práce Vybrané problémy z lomovej mechaniky.