Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 9. 3. 2007 o 13,00 hod sa v zasadačke fakulty uskutoční habilitačná prednáška Ing. Františka Mesároša, PhD., zamestnanca Výskumného ústavu stavebnej informatiky Košice, na tému Príprava a uskutočňovanie stavieb z pohľadu znižovania nákladov a obhajoba jeho habilitačnej práce Návrh nákladového controllingu pre výstavbové procesy.