Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 5. 3. 2010 o 11,00 hod. sa na Katedre technických zariadení budov, Radlinského 11, 14. poschodie, uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Belu Füriho, PhD., zamestnanca Katedry technických zariadení budov.

Téma habilitačnej prednášky: Návrh tepelných čerpadiel ako zdroja tepla pre vykurovacie sústavy obytných budov.

Názov habilitačnej práce: Využitie energie prostredia tepelnými čerpadlami pre obytné budovy.