Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že

dňa 19. 10. 2006 sa v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie uskutočnia:

  • 13,00 hod. habilitačná prednáška Ing. Petra Makýša, PhD., zamestnanca Katedry technológie stavieb, na tému Debnenie monolitických betónových konštrukcií na pozemných stav­bách a obhajoba jeho habilitačnej práce Zohľadnenie premenlivosti pracovného prostredia pri časovom plánovaní výstavby.
  • 16,00 hod. habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce doc. Ing. Bystríka Bezáka, PhD., zamestnanca Ka­tedry dopravných stavieb SvF STU, na tému Nové prístupy k upokojovaniu cestných prieťahov.

dňa 20. 10. 2006 v zasadačke fakulty, Radlinského 11, 1. poschodie:

  • 9,30 hod inauguračná prednáška doc. Ing. Andreja Šoltésza, PhD., zames­tnanca Katedry hydrotechniky SvF STU na tému Interakcia povrchových a pod­zemných vôd v blízkosti vodných diel na tokoch,
  • 11,00 hod inauguračná prednáška doc. Ing. Bystríka Bezáka, PhD., zames­tnanca Katedry dopravných stavieb SvF STU na tému Časovo-priestorové va­riácie a diferenciácia dopravy v území.