Prejsť na obsah
Dianie na SvF
Dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že dňa 23. 3. 2007 o 10,30 hod. sa v zasadačke fakulty uskutoční inauguračná prednáška doc. Ing. Emílie Bednárovej, PhD., zames­tnankyne Katedry geotechniky na tému Vybrané problémy účinnosti injekčných clôn v podloží priehrad.