Prejsť na obsah
Dianie na SvF

 

Dňa 28.11.2014 boli na zasadnutí akademického senátu SvF STU uskutočnené voľby kandidáta na dekana Stavebnej fakulty STU.

Volebná komisia konštatovala, že akademický senát Stavebnej fakulty STU v Bratislave zvolil

 

prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD.,

           

za kandidáta na dekana na funkčné obdobie 2015-2019.

 

 

 

V Bratislave 28. 11. 2014