Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Oddávna to tak bolo, že inžinier, alebo architekt získaval počas štúdia potrebnú odbornú prax formou odborných exkurzií, alebo cez prázdniny prácou v architektonických ateliéroch doma, či v zahraničí, alebo prácou na stavbách, a aj pozývaním významných odborníkov z praxe na samostatné prednášky na fakultu.

Katedra architektúry na Stavebnej fakulte STU usporiadala prednášku Ing. arch. Juraja Hermanna, autora polyfunkčného komplexu Panorama City, ktorý zainteresovane hovoril o dokončovaní objektov a zaujímavostiach riešenia a realizácie tohto významného projektu, aj v súvislosti so spoluprácou so stavebnou fakultou.

panorama city

Ing. arch. Juraj Hermann - pri prednáške, za účasti asi 30 študentov a 4 učiteľov

Pri novom SND a nákupnej galérii Eurovea, v lokalite Čulenova, Landauerova, Pribinova, už dlhšiu dobu vyrastá nové mestské centrum v spojení s novovzniknutým nábrežím Dunaja, prepojeným s historickým centrom pešou promenádou, s priamym prístupom k Dunaju, s prístupom na dunajskú hrádzu a  v dosahu komplexnej vybavenosti. Výstavba na tomto území začala realizáciou Tlačového kombinátu Pravda. Už v čase svojho vzniku v ŠPÚ Lignoprojekt to bola významná budova s tzv. superkonštrukciou, vytiahnutou na fasádu, zo špeciálnej  ocele Atmofix. Autorom objektu bol architekt Osvald Dóra, na projekte spolupracovali aj prof. Lacko a A. Rokošný a statiku robil dr. J. Kozák. Dnes, po takmer 40 rokoch, po spoločenských zmenách a zmenách vlastníckych vzťahov, robil rozsiahlu rekonštrukciu objektu arch. J. Hermann a po dokončení rekonštrukcie je to administratívny objekt Tower 115, začlenený do tohto komplexu.

Bratislava je hlavné mesto. Je veľké, malo by byť pekné, usporiadané, má reprezentovať krajinu, v medzinárodnom kontexte zohráva významnú úlohu, mali by sme ho mať ako obyvatelia a občania radi a byť naňho hrdí, že rastie do krásy. Stáva sa zvykom, že vo výstavbe miest sú významnými projektmi poverovaní svetoznámi architekti. V tomto území bol oslovený významný španielsky architekt Ricardo Bofill a neskôr aj svetoznáma Zaha Hadid. Pre španielskeho architekta Bofilla, jedného z najvýznamnejších architektov súčasnosti vypracovala architektonická kancelária P-T spol. s  r. o. pod vedením Ing. arch. Juraja Hermanna, už dnes aj prezidenta SAS (Spolku architektov Slovenska) viacero objemových štúdií, ktoré boli podkladom pre zadanie. Z pôvodného konceptu z roku 2007 však nastali v dôsledku vonkajších vplyvov výrazné zmeny v stavebnom programe. Znížila sa výška obytných veží z pôvodných 150 m na cca 113m a zostala zachovaná len najpodstatnejšia časť konceptu – dve veže s trojuholníkovým pôdorysom.

Polyfunkčný komplex Panorama City v súčasnosti predstavuje dve obytné veže, ktoré sú s výškou 112,20 resp. 112,60 m najvyššími stavbami u nás, s 35 poschodiami, obsahujúcimi 606 bytových jednotiek, z toho 56 apartmánov. V štvorpodlažnej podnoži objektov, v suteréne a na 1. až 4. poschodí sú hromadné garáže s 932 parkovacími miestami. V prízemí sú obchodné prevádzky. Hlavné vstupné haly s rýchlovýťahmi do obytných veží sú prístupné z Landauerovej ulice. Byty sú na 5. až 33. poschodí a vzhľadom na trojuholníkový tvar pôdorysu, je umožnená orientácia bytov s výhľadom na panorámu mesta. Okrem bytovej funkcie, administratívy, obchodov a služieb, tu bude realizovaný park, detské ihrisko, fontána a všetko potrebné pre odpovedajúci životný priestor a štýl moderného človeka.

panorama city

Panorama City Pohľad od Eurovei, s Tower 115 a dve obytné veže.

Obytné veže výrazne zasahujú do panorámy mesta a atraktívne byty boli rýchlo, nad prognózované očakávania investora a developera, vypredané. Podľa pôvodného návrhu evokovali objekty svojím vzhľadom administratívne budovy. Aplikované lodžie však vytvárajú hru svetla a tieňov. Čistá architektúra v jednoduchých tvaroch je charakterizovaná priebežnými horizontálnymi bielymi pásmi z izolačných výplní. Zasklené časti sa striedajú s netransparentnou výplňou tepelnoizolačných panelov s predsadeným kaleným sklom. V nárožiach sú veľké zasklené terasy. Zaujímavosťou je systém synchronizovaného otvárania zasklenia terás s ohľadom na špecifické aerodynamické pomery pri obtekaní vzduchových prúdov vo výške budov.

Z aerodynamického hľadiska boli objekty Panorama City testované pred realizáciou v USA. Pred dvomi rokmi sa podarilo po dlhodobom úsilí realizovať v laboratóriách Stavebnej fakulty STU aerodynamický tunel a pri testovaní tunela boli experimentálne overené aj modelové merania obytných veží v širších súvislostiach.

Vzhľadom na geologické podložie a blízkosť Dunaja s vysokou hladinou spodnej vody sú objekty založené systémom hĺbkového zakladania na pilótach, na masívnych základových doskách rôznej hrúbky.

Z technologického i konštrukčného hľadiska je zaujímavé riešenie deliacich a medzibytových stien zo sadrokartónových dosiek, ktoré spĺňajú všetky akustické i protipožiarne kritériá.

Montované deliace sadrokartónové steny umožňujú v budúcnosti alternatívne dispozičné usporiadanie bytov podľa meniacich sa životných podmienok užívateľov.

Obvodové blokové panely so špeciálnymi vetracími štrbinami boli navrhnuté a testované z hľadiska hydrodynamiky a stavebnej tepelnej techniky v laboratóriách stavebnej fakulty, pod vedením profesora Bieleka.

Výstavba veží sa začala v roku 2013 a kolaudácia bola v roku 2015. Objekty sa pomaly kompletizujú, vrátane ostatnej vybavenosti a tešia sa na nových obyvateľov, ktorí si budú môcť užívať nevšednú krásu výhľadov, pretože z výšky a diaľky je mesto fotogenickejšie.

Po zaujímavej prednáške bola bohatá diskusia študentov s autorom o urbanistických problémoch mesta, doprave, o neexistujúcom štatúte hlavného mesta, o chýbajúcom útvare hlavného architekta, o vplyve sústredeného počtu obyvateľov a áut na komfort a život v atraktívnej polohe komplexu, atď. Je to jedna z účinných foriem jednoduchého odovzdania odborných a praktických skúseností, ako potrebný doplnok teoretických vedomostí.