Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Zamestnanci Katedry betónových konštrukcií a mostov našej fakulty majú za sebou ďalšiu úspešnú spoluprácu s praxou. Pod vedením doc. Júliusa Šoltésza vypracovali projekt Revitalizácie terasy na ulici Jasovská 1 - 3 v Petržalke. Ide o pilotný projekt obnovy schátraných terás v bratislavskej Petržalke. Potreba obnovy týchto terás je v súčasnosti veľmi aktuálna aj v kontexte s nedávnou haváriou betónového zábradlia na Holíčskej ulici.

 

Do revitalizácie boli zapojení aj kolegovia z iných katedier. Obnovu existujúcej pochôdznej plochy terasy vrátane detailov vypracoval Ing. Erik Jakeš, PhD. z Katedry konštrukcií pozemných stavieb SvF. Projekt rieši aj aktuálnu problematiku hospodárenia s dažďovou vodou, ktorou sa zaoberal doc. Ing. Martin Orfánus, PhD. z Katedry hydrotechniky SvF. Súčasťou projektu bolo 3D skenovanie objektu a následná vektorizácia dát.

Petržalské terasy si zaslúžia lepšiu budúcnosť. Viac informácií o revitalizácii terasy vrátane vizualizácii výsledného diela sú dostupné v článku Bratislavských novín "Ako vyzerá vzorová obnova terasy? Odborníci pripravili návrh".

Text, foto: doc. Ing. Július Šoltész, PhD. a doc. Ing. Ivan Hollý, PhD., Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU