Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Profesor Knoflacher je jedným z najvýznamnejších odborníkov v oblasti dopravného plánovania a dopravného inžinierstva, ktorý neustále spolupracuje s našou univerzitou. Pri príležitosti jeho poslednej prednášky v rámci projektu „Excelentná univerzita", ktorá sa uskutočnila dňa 24.9.2008 na Stavebnej fakulte STU V Bratislave na tému „Koordinácia medzi mestským a dopravným plánovaním", mu bolo udelené ocenenie  - Plaketa STU, ktorú mu odovzdal prorektor prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., za prítomnosti dekana Stavebnej fakulty, prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD. a vedúceho katedry dopravných stavieb, zároveň garanta prednáškového cyklu EXU prof. Ing. Bystríka Bezáka.