Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Projekt Podoby udržateľnosti, finančne podporený Fondom na podporu umenia, sa sústredí na súčasnú architektonickú a dizajnérsku tvorbu na území Slovenskej a Českej republiky. Skladá sa z deviatich odborných prednášok, po ktorých nasledujú moderované diskusie. Tento model výučby sa na Stavebnej fakulte uskutoční už po tretíkrát. V školskom roku 2019/2020 prináša zúženie problematiky a nosnou témou sa stáva problém udržateľnosti, ktorý má v architektonickom svete rôzne podoby. Najčastejšie je skloňovaný a pripisuje sa mu význam v energetickom zhodnocovaní stavieb. Táto nemenej dôležitá časť je však iba jedným z mnohých spôsobov, ako sa o udržateľnosti dá premýšľať. Domy, ktoré budú odborníkmi prezentované, nie sú len prázdnymi obálkami so súborom technologických prvkov, sú tiež nositeľmi hodnôt a komplexným súborom myšlienok. Tieto hodnoty môžu byť pravdivé, klamlivé, dočasné či pretrvávajúce, jasne viditeľné alebo skryté. Ambíciou prednášajúcich bude takéto hodnotové rámce v staviteľstve skúmať, analyzovať a objavovať. Architekti, dizajnéri, teoretici a kritici architektúry odprednášajú svoje prístupy k tvorbe z vlastného projekčného prostredia a ponúknu na danú problematiku konštruktívny pohľad. Poukážu tak, že téma udržateľnosti nesie v sebe okrem čísel a grafov aj istú dávku umenia, filozofie, a že dokáže pracovať s termínmi ako identita, materialita, kontext, výtvarný vkus či hĺbka obsahu.

Podoby udržateľnosti 2019 - plagát

Katedra architektúry
Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita
Radlinského 11, Bratislava, Aula B 108, vždy o 17:00

Koncepcia: Pavol Paňák, Filip Bránický
Realizácia a grafický dizajn: Filip Bránický
Spolupráca: Pavol Pilař, Jozef Kuráň

Facebook: https://www.facebook.com/KARCH.SvF