Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Nadácia Intenda je jednou z najväčších slovenských nadácií. Vznikla v roku 2001 a odvtedy prispieva k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti. Aby mali dostatok priestoru na slobodný prejav - vlastnú iniciatívu, angažovanosť, nápad.

Včera nadácia spustila na svojej stránke výzvu k programu Podporujeme individuality, jedinému svojho druhu na Slovensku, zameranému na podporu doktorandov.

Tým najlepším chceme poskytnúť adekvátnu podporu (5000 €), aby sa mohli v plnej miere venovať rozvoju vlastného poznania, ako aj jeho zdieľaniu s ďalšími výnimočnými individualitami a tým rozvíjať intelektuálny potenciál, ktorý má dopad na kvalitu života celej spoločnosti. Cieľom je každoročne podporiť a spropagovať po jednom elitnom doktorandovi zo všetkých (šiestich) súbehových oblastí vedy a výskumu. 

Špecifikom programu, ktorým chce Nadácia Intenda poukázať na naplnenie zámeru a identifikáciu „tých najlepších" z doktorandov, je zapojenie školiteľov. Predpokladáme aktívnu účasť školiteľov nominovaných doktorandov a to v procese identifikácie a následnej nominácie doktoranda, ktorý má potenciál byť v programe podporený. Práve školitelia sú tí, ku ktorým smeruje naša výzva (školitelia podporených doktorandov budú odmenení sumou 330 €).

Intenda otvára nominačný proces najlepších doktorandov súbor PDF

Grantové podmienky súbor PDF

Nominačný hárok súbor DOC