Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Medzinárodná roadshow WOOD BUILDING THE FUTURE je od marca 2014 na cestách po európskych mestách. V Bratislave bola zahájená aj za prítomnosti zástupcov Stavebnej fakulty STU v Bratislave v piatok 25.4.2014. Odborný sprievod výstavy pod vedením doc. Ing. Jaroslava Sandanusa, PhD.  zabezpečujú doktorandi Katedry kovových a drevených konštrukcií SvF STU a doktorandi FA STU.

WOODBOX uprostred mestských centier názorne ukazuje kompaktnú, mobilnú výstavu potenciálov progresívnej drevenej architektúryv Európe. Je križovatkou WOODDAYS, ktoré sa venujú možnostiam dreva ako stavebného materiálu v mestských oblastiach v rámci dialógov, prednášok a „bestpractice“-podujatí. Roadshow poukazuje na drevo ako na tému rastúcich, zelených miest zajtrajška. Prvé zastávky, ktoré v rámci tour iniciovala a stanovila na dobu viacerých rokov organizácia proHolzAustria, sú Bratislava, Ľubľana a Miláno. 

WOODBOX ukazuje progresívnu mestskú architektúru z dreva. Prostredníctvom približne 50 realizovaných architektonických projektov WOODBOX prezentuje ako sa realizuje výstavba z dreva v nových dimenziách počínajúc drevenými nosnými konštrukciami s veľkým rozponom, až po výstavbu výškových budov, ako aj rozšírenie jestvujúcich stavieb, zahusťovanie obytných priestorov a sanáciu inovatívnym spôsobom pomocou dreva. Zároveň zdôrazňuje, akú pozíciu a hodnotu zaujíma drevo v neposlednom rade aj vo verejných výstavbách, od škôl až po domovy seniorov.

WoodGrowingCities – zahusťovanie metropol z dreva

Hlavný dôraz rozhovorov spočíva v obnove a zahusťovaní miest pomocou dreva. Inteligentné mestá potrebujú trvalo udržateľné stavby s nepatrnou stopou CO2. Drevo výrazne prispieva  k čistej, energeticky efektívnej výstavbe, ktorá je šetrná k prírodným zdrojom. Zlomovými bodmi pre rozsiahlejšie realizácie stavieb z dreva sú napríklad protipožiarna ochrana a viacpodlažná výstavba alebo zohľadnenie efektov CO2 a energeticky efektívnych potenciálov. 
Administratívne celky Miláno, Bratislava a Ľubľana sa ako lokálni partneri aktívne podieľajú na tejto akcii. So spoločným zámerom podporujú tieto podujatia aj národné zväzy architektov, inžinierov, zväzydrevospracujúceho priemyslu, odborne relevantné univerzity, ako aj rozhodujúce firmy európskeho drevospracujúceho priemyslu. 

WOODBOX & WOODDAYS  
21.03. – 31.03.2014 Miláno, PiazzaCordusio 
25.04. – 04.05.2014 Bratislava, Nám.Ľ.Štúra 
08.05. – 21.05.2014 Ľubľana, Mestnitrg 
 
WOODBOX je otvorený denne od 10:00 – 22:00 hod., vstup voľný

www.wooddays.eu