Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Knižnica a informačné centrum SvF STU pozýva všetkých študentov, doktorandov alebo záujemcov o školenie, ktoré organizuje CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácii SR dňa 16.11.2010 od 9.00 - 12.00 na tému:

Citácie a ich spracovanie pre potreby záverečných a kvalifikačných prác
pre študentov 4. a 5. ročníka VŠ a doktorandov

Pôvodne malo byť vložné na školenie vo výške 5 EUR, ale z dôvodu havárie potrubia v budove CVTI SR v pôvodnom plánovanom termíne sa počas uvedeného náhradného termínu vložné odpúšťa.
http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=142&prm3=404

Pozvánka súbor PDF