Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Knižnica a informačné centrum SvF STU Vás pozýva využiť časovo limitovanú možnosť bezplatného skúšobného online prístupu do plných textov elektronických kníh od vydavateľstva Cambridge University Press v termíne do 9.11.2013.


Vydavateľstvo Cambridge University Press (CUP) je súčasťou University of Cambridge vo Veľkej Británii, jednej z najúspešnejších výskumných inštitúcií sveta.

Elektronické knihy z produkcie Cambridge University Press sú dostupné na linke:  http://ebooks.cambridge.org

Elektronické knihy sú dostupné v týchto základných kategóriách:

  • Humanities
  • Social Sciences
  • Science and Engineering
  • Medicine
  • English Language Teaching


Prístup k elektronickým časopisom CUP z kolekcie STM je zabezpečený prostredníctvom všetkých IP adries počítačov na pôde Stavebnej fakulty a STU, prípadne prostredníctvom vzdialeného prístupu z domácich počítačov do siete STU podľa stručného návodu na linke http://www.stuba.sk/navody/vpn/ 

Informačný leták na stiahnutie pdf

Upozornenie: Pre skúšobné prístupy platia rovnaké podmienky využívania, ako pre platené zdroje.
Elektronické zdroje smú využívať len oprávnení používatelia na študijné a vedecké účely pre vlastnú nekomerčnú potrebu. Nie je dovolené sťahovať a kopírovať celé tituly a čísla časopisov, ani akékoľvek nadmerné množstvo dokumentov. Nedodržanie týchto zásad spadá pod jurisdikciu krajiny, v ktorej pôsobí vydavateľ.