Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka na rok 2016-2017 pre slovenských študentov štipendiá na jednoročný študijný pobyt za účelom získania diplomu Master 2. Uchádzači musia byť minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia v čase podania žiadosti o štipendium.

Žiadosti o štipendium treba zaslať do 

29. februára 2016 na adresu:.

Martina Saganová
Chargée des échanges
Coopération Scientifique, Technique et Universitaire
Service de Coopération et d'Action Culturelle
Ambassade de France en Slovaquie
Sedlárska 7
812 83 Bratislava

Tél.: 00 421 2 59 34 77 41
Fax: 00 421 2 59 34 77 49
Internet: www.institutfrancais.sk

O štipendiá sa môžu uchádzať aj doktorandi (francúzsky jazyk nie je podmienkou): 
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

 

Štipendiá Master 2 word dokument      Žiadosť o štipendium  word dokument