Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavební fakulta ČVUT v Praze je jedním ze členů mezinárodního konsorcia, které již druhým rokem zajišťuje výuku magisterského oboru „Advanced Mastrer’s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions“ podporovaného Evropskou komisí v rámci programu Erasmus Mundus. Vzhledem k tomu, že tento studijní obor je otevřený i pro studenty z České republiky a Slovenské republiky, dovoluji si Vás požádat, zda byste mohl informovat potenciální zájemce z řad studentů Vaší vysoké školy o této nabídce.

Nabídka stipendií pro studenty magisterského oboru
„ADVANCED MASTER’S IN STRUCTURAL ANALYSIS OF MONUMENTS AND HISTORICAL CONSTRUCTIONS“

Magisterský studijní obor “Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions” je organizován a zajišťován konsorciem předních evropských univerzit a výzkumných institucí. Koordinátorem projektu je Univerzita v Minho (Protugalsko) a dalšími členy konsorcia jsou: ČVUT v Praze, Katalánská Technická Univerzita – UPC (Španělsko), Univerzita v Padově (Itálie) a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Program studia je sestaven tak, že se studenti seznámí nejen s nejnovějšími výsledky výzkumu a vývoje v daném oboru, ale důraz je kladen i na jejich aplikaci v inženýrské praxi. Obor byl akreditován ve všech čtyřech státech konsorcia. Každý student musí absolvovat výuku na jedné ze zúčastněných univerzit a vypracovat diplomovou práci na jiné. Úspěšní absolventi pak získají magisterské tituly obou univerzit (tzv. double degree). Výuka v příštím školním roce začíná v září 2008 ve Španělsku a v Itálii.

Studium je zpoplatněno školným ve výši 8.000 EUR za celý kurz. Nicméně konsorcium nabízí nezanedbatelný počet stipendií ve výši 4.000 až 14.000 EUR pro studenty bez ohledu na státní příslušnost. Všechny přihlášky ke studiu podané na sekretariát konsorcia do 31. 5. 2008 budou automaticky považovány také jako žádosti o zmíněná stipendia.

Veškeré detaily o tomto oboru a elektronickém podání přihlášek naleznete na internetových stránkách: http://www.msc-sahc.org/.

Případné dotazy Vám také rád zodpoví koordinátor projektu na ČVUT

doc. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra mechaniky
tel: 224 35 4485
e-mail: petr.kabele@fsv.cvut.cz