Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dekan Stavebnej fakulty VUT v Brne vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta akademického pracovníka (s veľmi dobrým finančným ohodnotením) na pracovnú pozíciu „post-doktorand odborného týmu“. Pozícia je vytvorená v rámci projektu OPVK „Podpora tvorby excelentných týmov medzi odborového výskumu na VUT v Brne“. Podrobné informácie a špecifikácia požadovaných odborných znalostí uchádzačov, sú uvedené v na webových stránkach fakulty: http://www.excelence.ro.vutbr.cz/inzerce/default.aspx