Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Začiatkom novembra zasadali odborné poroty 15. ročníka „Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2020“ pod taktovkou Katedry konštrukcií pozemných stavieb Stavebnej fakulty (SvF) STU v Bratislave.

Porotcov v online priestore privítali Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, prezident združenia ABF Slovakia a doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., prodekanka SvF STU.

Do celoštátnej súťaže bakalárskych prác sa prihlásilo 5 fakúlt z 3 vysokých škôl – Stavebná fakulta TU v Košiciach (7 prác), Fakulta umení TU v Košiciach (3 práce), Stavebná fakulta ŽU v Žiline (6 prác), Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave (8 prác) a Stavebná fakulta STU v Bratislave (6 prác).        

Do súťaže bolo prihlásených 30 záverečných bakalárskych prác, ktoré boli hodnotené v troch sekciách:

  • v sekcii I. – Architektúra a urbanizmus 12 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta umení TU v Košiciach, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii II. – Pozemné stavby 11 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii III. – Inžinierske konštrukcie a stavby 7 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach).

   

Odborné poroty v jednotlivých sekciách pracovali v tomto zložení:

Sekcia I. Architektúra a urbanizmus: Mgr. art. Nora Vranová (predsedkyňa poroty), Ing. arch. Tomáš Šebo, Ing. arch. Miroslav Minca, tajomníkom komisie bol Ing. Martin Zagyi.

Sekcia II.: Pozemné stavby: Ing. Jozef Páleš, Ing. Edita Cmarková a tajomníčka sekcie Ing. Veronika Tokárová.

Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a stavby: Ing. Ján Tomko, Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Anton Vyskoč, tajomníkom sekcie bol Ing. Matúš Krajčík.

Ďakujeme členom odborných porôt za ich čas a vyjadrenie odborného názoru na súťažné práce. Zároveň sa tešíme na (snáď) osobné stretnutie s víťazmi súťaže ABF Slovakia BAKALÁR 2020 počas Slávnostného odovzdávania cien, ktoré sa uskutoční v rámci sprievodného programu veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2021 v marci 2021.

Čas a miesto upresníme v pravý čas.

Text: Ing. arch. Katarína Minarovičová, PhD., sekretár súťaže ABF Slovakia BAKALÁR 2020, foto: Ing. Miloslav Štujber, Katedra konštrukcií pozemných stavieb SvF