Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Ing. Milan PokornýS hlbokým zármutkom Vám oznamujem, že dňa 16.1.2021 nás vo veku nedožitých 94 rokov opustil náš bývalý kolega Ing. Milan Pokorný. Posledná rozlúčka s ním bola 25.1.2021 v Bratislave, na ktorej sa žiaľ mohla z dôvodu pandémie zúčastniť len najbližšia rodina. Náš drahý priateľ Milan sa dožil krásneho veku, ale jeho nečakaný a náhly odchod nás veľmi zarmútil. Nie je veľa takých ľudí, ktorí by s takou chuťou a láskou pracovali ako on, hoci už mal cez 90 rokov. Pokiaľ mu sily stačili, stále prichádzal do svojho obľúbeného laboratória na Katedre technológie stavieb na 21. poschodí výškovej budovy Stavebnej fakulty STU. Pre neho slovo dôchodca nič neznamenalo, a preto mal dvere na našu fakultu vždy otvorené.

Ing. Milan Pokorný sa narodil 4. augusta 1927 v Nových Zámkoch vo vtedajšom pôsobisku otca – štátneho učiteľa Gejzu Pokorného a Márie Gizely, rod. Lukačovičovej.  Mal staršiu sestru, učiteľku francúzštiny PhDr. Katarínu Bálentovú, rod. Pokornú.

Od roku 1938 pán Pokorný študuje na gymnáziu v Bratislave a v Piešťanoch. Skúšku dospelosti zložil opäť v Bratislave v roku 1946. Inžiniersky diplom získal Milan v roku 1953 na Fakulte elektrotechnického inžinierstva SVŠT Bratislava. V roku 1954 sa oženil s Klárou, rod. Kronerovou a v roku 1956 sa im narodil syn Ivan. Okrem syna mal dvoch vnukov, Ivana a Michala. Celý svoj život zasvätil skúšobníctvu, najmä nedeštruktívnemu. Od roku 1956 pôsobil na USTARCH SAV Bratislava, kde skúmal dynamickú diagnostiku vozoviek a jej aplikáciu pri výstavbe diaľnic v Československu. Ďalším jeho pôsobiskom bol Výskumný ústav inžinierskych stavieb VUIS Bratislava, kde pokračoval vo svojej výskumnej práci a v tomto období som sa s ním prvýkrát stretol a ponúkol mu miesto výskumného pracovníka na našej katedre technológie stavieb, kde sa stal vedúcim akreditovaného nedeštruktívneho laboratória. Na našej katedre pracoval až do roku 1997, kedy odišiel do dôchodku.

Ako som spomínal, dvere na katedru a do laboratória mal otvorené až do konca svojho života, lebo si veľmi vážime jeho prácu pre STU i fakultu. Počas pobytu na katedre navrhol a skonštruoval aparatúru pre rezonančnú metódu a vylepšil prístrojové vybavenie pre ultrazvukovú skúšobnú metódu a metódu fázovej rýchlosti. Tieto dynamické nedeštruktívne metódy aplikoval najmä na betóny a podobné homogénne materiály. Svoje vedomosti odovzdával aj počas pedagogickej činnosti v predmete Nedeštruktívne skúšobníctvo a bohatá je jeho publikačná činnosť v tejto oblasti. Za jeho prácu mu bolo udelených niekoľko ocenení: plaketa akademika Havelku v roku 2002 udelená rektorom STU, získanie titulu Zaslúžilého pracovníka Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v roku 1983 a pamätná medaila Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave v roku 2014 pri príležitosti 60. výročia založenia katedry, udelená vedúcim katedry a dekanom. Externe pôsobil výskumne aj na Katedre stavebnej mechaniky.

Pán Ing. Milan Pokorný mal okrem pracovitosti celý rad cenných ľudských vlastností, ako sú úprimnosť, pokojná povaha, čestnosť, kolegiálnosť a skromnosť. História nám ukázala, že veľkí ľudia boli skromní. A takým bol aj on. Preto nám je všetkým ľúto, keď nás opúšťa takýto vzácny človek. Výsledky jeho práce budú ešte mnohé roky zúročené pre súčasné a budúce pokolenia študentov, ktorí budú pracovať v jeho laboratóriu a jeho dobré a čisté srdce a duša nám ho budú pripomínať, aj keď sa s ním už osobne nestretneme.

Ďakujem Ti drahý Milan za všetko, čo si v živote vykonal. Česť Tvojej pamiatke.

Text: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., vedúci Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave