Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Stavebná fakulta STU – Katedra technológie stavieb ponúka v zimnom  semestri akad. roka 2012/2013 postgraduálne štúdium Facility management. Postgraduálne štúdium poskytuje príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie správy budov v budúcnosti.  Je určené pre pracovníkov v nasledujúcich funkciách: správca budovy, facility manažér, projektový manažér, architekt, stavebný manažér, manažér nehnuteľnosti, HVAC technik (technik vykurovania, ventilácie a klimatizácie), ale i pre študentov a absolventov Stavebnej fakulty.

 

Postgraduálne štúdium pozostáva z piatich odborných sekcií:

  1. Facility management (doc.Ing.Viera Somorová PhD.)
  2. Energetický manažment (prof.Ing.Dušan Petráš PhD.), Údržba budov (Ing.Jiří Frýba)
  3. Systém manažérstva kvality (prof.Ing.Jozef Gašparík)
  4. Manažment ľudských zdrojov (Ing.Gabriela Kalinová PhD.)
  5. Workshop    Ing.Aleš Choutka ALTSTANET,  Ing. Alan Hájek UniCredit Bank

Poslucháč po absolvovaní štúdia získa kvalifikačné osvedčenie.

Termín: október – december 2012,  cena kurzu je 420 € (včít.DPH). V cene postgraduálneho štúdia sú zahrnuté odborné prednášky a semináre (5 dní po 10 hod.), odborná literatúra, občerstvenie.

Odborný garant: doc.Ing.Viera Somorová PhD.

Miesto konania: Stavebná fakulta STU Bratislava, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Bližšie informácie: viera.somorova@stuba.sk, 0903 755 600