Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Týždeň vedy a techniky na Slovensku v roku 2012

Dovoľujeme si vás upozorniť na posunutie termínu uzávierky Grafickej súťaže, ktorá sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2012. Uzávierka súťaže je 5. októbra 2012.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem študentov stredných a vysokých škôl (vrátane doktorandov) o vedu a techniku a poskytnúť im priestor na prezentáciu vlastného pohľadu na samotné podujatie ─ Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Študenti svojimi návrhmi plagátov originálne prispejú k popularizácii samotného podujatia. Tohtoročná súťaž sa koná na tému „Veda a technika očami mladých ľudí – návrh propagačného plagátu“.

Viac informácií o súťaži, ako aj jej štatút nájdete na stránke www.tyzdenvedy.sk