Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážené kolegyne a kolegovia na Stavebnej fakulte STU,

v minulom roku som Vás prvý raz  - ako predseda Združenia absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU - vyzval k poukázaniu 2 % z Vašich daní. Bohužiaľ, mojím administratívnym zlyhaním sa stalo, že ZA SvF STU nebolo zaradené do zoznamu oprávnených prijímateľov 2% dane. Ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorým som svojím konaním spôsobil ťažkosti a nepríjemnosti. Verte, že sa to v budúcnosti nebude opakovať!

Bohužiaľ, stavebné firmy, na ktoré sme sa zvykli obracať s touto žiadosťou, produkujú stále menší, resp. žiaden zisk. Preto som si dovolil obrátiť sa na vás - kolegov z fakulty - s úctivou žiadosťou, ak máte ochotu pomôcť štipendijnému fondu Stavebnej fakulty, ak chcete napomôcť skvalitneniu pedagogického procesu (napr. financovaním odborných exkurzií študentov, dofinancovaním výskumných aktivít študentov - ŠVOČ, dofinancovaním súťaží, financovaním športových zariadení), tak poukážte 2 % zo svojich daní fyzických, resp. právnických osôb práve Združeniu absolventov a priateľov Stavebnej fakulty STU. Zatiaľ ani jedno Euro nevyšlo nazmar!

Jediné, čo je z Vašej strany potrebné, je vyplniť podľa daňového priznania vyhlásenie o poukázaní 2% dane (tlačivo je v prílohe) a s potvrdením o zaplatení dane odoslať na príslušný daňový úrad. Ubezpečujem Vás, že nikto podľa Vášho poukázania 2% dane neuvidí Vaše meno, ani Váš príjem.

 

Vopred ďakujem 

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti