Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dovoľujeme si vás pozvať na 2. ročník celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pod názvom

„Konferencia NITT SK 2012 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí“

Podujatie pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, sa uskutoční dňa 9.10.2012 v čase od 8:00 do 16:30 hod. v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o aktivitách a fungovaní slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené na vysokých školách a SAV a prezentovať skúsenosti s transferom technológií a činnosťou centier transferu technológií. Odbornej verejnosti bude predstavený návrh fungovania Národného systému podpory transferu technológií v SR s expertnými službami, ktoré budú v procese transferu technológií poskytované akademickej obci. Zahraniční hostia z ČR a SRN budú diskutovať o modeloch centier transferu technológií s dôrazom na centrálne riadené pracoviská, o význame a uplatňovaní internej dokumentácie pri riadení centier transferu technológií a dôležitosti konceptu otvorených inovácií a možnostiach spolupráce v oblasti výskumu na úrovni Európskej únie. Zástupkyňa európskeho združenia expertov pre oblasť vedy a technologického transferu, ASTP, predstaví túto organizáciu, jej úlohy a výhody členstva z pohľadu zabezpečenia kvality služieb poskytovaných expertmi pri technologickom transfere. Zámerom je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach Slovenskej republiky so zapojením sa vysokých škôl do Národného systému podpory transferu technológií, ktorého vytvorenie je cieľom projektu NITT SK.

Konferencia je primárne určená pre vedeckých a výskumných pracovníkov akademických inštitúcií a pracovníkov centier transferu technológií, ale tiež pre odbornú verejnosť.

Viac informácií o podujatí, vrátane PROGRAMU, je k dispozícii na stránke Národný portál transferu technológií NPTT http://nptt.cvtisr.sk (časť Podujatia resp. Aktuality).
 
V prípade vášho záujmu o účasť na konferencii je potrebné registrovať sa prostredníctvom REGISTRAČNÉHO FORMULÁRA do 4.10.2012.
 
V prípade otázok kontaktujte, prosím, organizátorov na k-nittsk@cvtisr.sk .