Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Vážení členovia akademickej obce, vedeckovýskumné pracovníčky /vedeckovýskumní pracovníci,

CVTI SR si vás dovoľuje pozvať na tretí ročník podujatia Konferencia NITT SK – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá sa uskutoční 8.10.2013 v Centre vedecko-technických informácií na Lamačskej ceste 8/A v Bratiskave od 8:00-17:30.

Tematicky je konferencia zameraná na prenos duševného vlastníctva vzniknutého vo verejných vysokých školách a vedeckovýskumných inštitúciách do praxe a na prezentáciu možností a skúseností s poskytovaním interných a expertných služieb v rámci Národného systému podpory pre transfer technológií z pohľadu poskytovateľov a príjemcov týchto služieb.

Hostia zo zahraničia predstavia prístupy a prevádzku úspešných centier pre transfer technológií na národnej úrovni v Írsku (Enterprise Ireland) a Izraeli (Weizmannov vedecký inštitút).

Súčasťou konferencie je panelová sekcia, v ktorej vedeckovýskumní pracovníci slovenských univerzít, SAV a ďalších vedeckovýskumných inštitúcií predstavia výsledky svojho aplikovaného výskumu osobne ako aj prostredníctvom pracovísk pre ochranu duševného vlastníctva a transferu technológií, ktoré aktívne využívajú služby Národného systému podpory transferu technológií v rámci projektu NITT SK.

 

Informácie o  konferencii > PROGRAM .

Účasť na podujatí je bezplatná, simultánny preklad zabezpečený.

Elektronická registrácia do 2.10.2013 > REGISTRÁCIA

Ďalšie  zaujímavé informácie na web stránke http://nptt.cvtisr.sk/.