Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Magazín Spektrum vedy – Vplyv človeka na klimatické zmeny, TV program 2, 20.55

Voda sa dnes považuje za vyčerpateľný a zraniteľný prírodný zdroj, ktorý je nevyhnutný pre udržanie života, rozvoja a životného prostredia. Efektívny manažment vodných zdrojov musí byť preto založený na celostnom prístupe, ktorý spája sociálny a ekonomický rozvoj s ochranou prírodných ekosystémov, pričom sa požaduje rešpektovanie prepojení vo využívaní krajiny a vody v rámci povodí.

V pripravovanom dokumentárnom filme predstavíme Katedry: Vodného hospodárstva, Geotechniky, Hydrotechniky a Zdravotného a enviromentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Budeme prezentovať divákom výskum a problematiku zmeny klímy z uhľu pohľadu týchto katedier prostredníctvom ich vedeckých pracovníkov. Divák dostane ucelený pohľad na danú problematiku, s tým, že sa prostredníctvom filmu dozvie nové zaujímavé fakty, ktoré ho v konečnom dôsledku môžu ovplyvniť v jeho správaní  k vode ako takej.

Repríza:  Piatok 16.11.2012 00:05