Prejsť na obsah
Dianie na SvF

Dňa 30.3. 2011 (streda) o 11:00 sa v aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici 36 uskutoční informačný deň pre budúcich Erasmus študentov, ktorí sa v akademickom roku 2011/2012 zúčastnia Erasmus mobilít na zahraničných partnerských inštitúciách. Srdečne Vás na toto stretnutie pozývame.

Na informačnom dni budú študentom poskytnuté informácie o priebehu akceptácie na Erasmus mobilitu partnerskou univerzitou, informácie potrebne k vycestovaniu do zahraničia, absolvovaniu študijného pobytu a k úspešnému návratu na domácu fakultu STU.

Súčasťou programu budú aj prezentácie praktických skúseností a poznatkov bývalých Erasmus študentov.

Účasť študentov na tomto podujatí je povinná a pozvánka by mala slúžiť ako ospravedlnenie neprítomnosti na výučbe. Stretnutie trvá cca 2 hodiny.